walne zebranie

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza Państwa, na Walne zebranie, w dniu: 17 maja 2023 r. (środa) o godzinie 16:00 do Pałacu w Polskiej Cerekwi (sala konferencyjna)

Podczas zebrania zostaną poruszone następujące tematy:

  • Wybory nowych organów: Zarząd, Rada, Komisja weryfikacyjna
  • Zmiany w statucie
  • Nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 – główne cele i nowe kryteria
  • Zatwierdzenie sprawozdania za rok 2022
  • Bieżąca realizacja naszych działań

Mając na uwadze wybory nowych organów i ważność spraw poruszanych na Walnym zebraniu oraz to, że podczas głosowania musi być obecna co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia "Euro- Country" o uczestnictwo w zebraniu i potwierdzenie swojego przybycia.