Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

I. Przedmiot zamówienia: Opracowanie/konsultacja celów i lokalnych kryteriów wyboru do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup infokiosku na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Czas na produkt lokalny!”, w ramach umowy nr 00007-6936-UM0830003/20 na realizację operacji polegającej na przygotowaniu połączonym z realizacją projektu współpracy w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014 – 2020. w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektu wytyczenia tras rowerowych na terenie dwóch gmin Stowarzyszenia „Euro-Country” na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Czas na produkt lokalny!”.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Zatrudnienie koordynatora Projektu współpracy na umowę o pracę na ½ etatu od 01.07.2021 r. do 31.01.2022 r. na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Czas na produkt lokalny!” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Zatrudnienie koordynatora projektu odpowiedzialnego za koordynowanie w wymiarze merytorycznym i finansowym oraz nadzorowanie procesu realizacji projektu w części Stowarzyszenia
„Euro-Country”.

ROZEZNANIE CENOWE - ULOTKA

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Stowarzyszenie „Euro-Country” w miesiącu sierpniu 2018r. dokonało rozeznania cenowego dotyczącego Przedmiotu zamówienia: Zakup kompletu sprzętu do siatkówki plażowej na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowił:

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i wykonanie montażu rzeźb rycerzy Joannitów w ilości 5 szt. na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Przygotowanie i wykonanie montażu rzeźb rycerzy Joannitów w ilości 5 szt. 

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie wizualizacji graficznej figur drewnianych które mają zostać ustawione jako infrastruktura turystyczna na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Opracowanie wizualizacji graficznej, w tym rysunków wraz z wymiarami oraz określeniem z jakich materiałów mają zostać wykonane figury, a także sposób ich montażu na terenie miejscowości Cisek, na terenie LGD Stowarzyszenie „Euro-Country”.

 Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektu graficznego wiaty na Ścieżce edukacyjno-przyrodniczej oraz przygotowanie projektu zagospodarowania małej infrastruktury edukacyjno-informacyjnej (6 szt.) na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Opracowanie projektu graficznego, w tym szczegółowych rysunków wraz z wymiarami oraz określeniem z jakich materiałów ma zostać wykonana wiata, a także sposób montażu wiaty na terenie miejscowości Przewóz, gm. Cisek.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) w ramach rozeznania rynku na potrzeby przygotowania Projektu Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Projekt i wykonanie Tablic edukacyjnych dotyczących tradycji sieciarskich i wikliniarskich na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” 

Zarząd Stowarzyszenia "Euro-Country" unieważnia postępowaie ofertowe z dn.20.06.2018r. dotyczące Projektu i wykonania tablic edukacyjnych dot. tradycji sieciarskich i wikliniarskich na potrzeby Projektu współpracy pn. "Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych".

Postępowanie ofertowe zostaje unieważnione ze wzgledu na nieprecyzyjnie przygotowaną specyfikację przedmiotu zamówienia.

W najblizszym czasie zostanie dokonane rozeznanie rynku w przedmiotowej sprawie.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  "Euro-Country" w Polskiej Cerekwi informuje, iż zapytanie składane będzie w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia do sporządzenia budżetu w projekcie, a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Utworzono: 28.06.2018

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Projekt i wykonanie Tablicy edukacyjnej dotyczącej tradycji sieciarskich i wikliniarskich na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Projekt i wykonanie Tablicy edukacyjnej dotyczącej tradycji sieciarskich i wikliniarskich na terenie miejscowości Przewóz w ilości 2 szt.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie drewnianych rzeźb rycerzy Joannitów w ilości 5 szt. na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Wykonanie drewnianych rzeźb rycerzy Joannitów:

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i montaż altany - wiaty drewnianej na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Wykonanie i zamontowanie altany – wiaty drewnianej dla mieszkańców i turystów odwiedzających wioskę tematyczną.

 

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup stacji naprawy rowerów na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: zakup samoobsługowej stacji naprawy rowerów.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Tablic edukacyjnych i Gier edukacyjnych na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Zakup Tablic – gier edukacyjnych w ilości 4 szt.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i montaż drewnianego stelaża w ilości 2 szt. na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Wykonanie i zamontowanie drewnianego stelaża do tablicy jednostronnej.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i montaż wiaty drewnianej na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Wykonanie i zamontowanie drewnianej wiaty dla mieszkańców i turystów odwiedzających wioskę tematyczną.

Stowarzyszenie „Euro-Country” (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

Przeprowadzenie warsztatów pn. Jak założyć wioskę tematyczną na potrzeby Projektu Współpracy pn. „Edukacja regionalna na szlaku przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” w szczególności przedmiot zamówienia stanowi: Zaplanowanie spotkań warsztatowych z mieszkańcami (5-10 osób z 5 miejscowości) we wsiach na terenie LGD Stowarzyszenie „Euro-Country”.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie ofert na komputer laptop do pracy biurowej

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie ofert na wynajem kserokopiarki, drukarki czarno-białej – minimum 4 000 stron, skaner kolorowy, karta sieciowa, duplex, podajnik dwustronny.

Zapytanie ofertowe- roll-up exclusive promocyjny Stowarzyszenie "Euro-Country".

Zapytanie ofertowe- szkolenie – Ochrona danych osobowych z dnia 08.07.2016r.