„Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”logo RYBY

ryby 1 OK Obszar roboczy 1

 

 

Syntetyczny opis projektu pn.: „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lider projektu: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

 1. Projekt zakłada uruchomienie szerokiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na terenie woj. opolskiego oraz szereg działań na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w celu promowania wiedzy na temat ochrony bioróżnorodności, ochrony gatunków rodzimych, ochrony lokalnych zasobów przyrodniczych, utworzenie infrastruktury edukacyjnej. Nowoczesna infrastruktura przełoży się na jakość świadczonych usług edukacyjnych, utworzony zostanie katalog usług edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych dostosowanych do zdolności poznawczych poszczególnych grup odbiorców.
 2. W ramach zadania wchodzi rekonstrukcja obiektu muzealnego „zagrody rybackiej”. Zagospodarowanie przestrzenne obiektu muzealnego zagrody w celu zachowania spójności otoczenia obejmie również: ogrodzenie, drogi i ścieżki, nasadzenia, drogę dojazdową do zagrody, przyłącza i instalację wodociągową, deszczową, odprowadzenie wody z akwarium, elektryczną, światłowodową, SAP.
 3. W ramach zadania przewidziano urządzenie ekspozycji stałej dot. rybołówstwa oraz ekspozycji dot. ochrony bioróżnorodności w wodnym środowisku przyrodniczym oraz popularyzującej postawy proekologiczne.
 4. Remont i rozbudowa systemu wodnego w Muzeum. Remont wewnętrznego cieku wodnego (odmulenie i naprawa cieku: faszyny, skarpy, zastawki na cieku, naprawy, mostów) remont i rozbudowa stawów (czyszczenia, naprawa skarp, powiększeniestawów: 300 m2 + 200 m2 – staw nr1 po rozbudowie, gł. ok. 80-100cm, 250 m2 + 150 m2 –staw nr2 po rozbudowie, gł. ok. 80 cm.
 5. Planuje się postawienie akwarium jako integracyjną część wystawy multimedialnej, które będzie przedstawiało biotop rzeki. Z punktu widzenia ochrony środowiska wodnego, wgląd w głębię wody daje ogromne możliwości poznawcze. Oglądający uzmysławiają sobie, że środowisko, które na co dzień nie jest widoczne w pełni zasługuje na naszą uwagę i ochronę. Akwarium ma pobudzić wyobraźnię widza w kierunku dbałości o bioróżnorodność, pokazanie „życia pod taflą” ma wzmocnić postawy proekologiczne. Akwarium będzie ciekawie podświetlone światłem ledowym, filtrowane. Planuje się aby filtry były widoczne i służyły jako element edukacyjny – oczyszczanie wody. Będzie dogrzewane grzałkami. Planuje się montaż ekranów i innego sprzętu multimedialnego aby poszerzyć doznania sensoryczne zwiedzających.
 6. W ramach zadania przewidziano zorganizowanie imprez plenerowych, zajęć edukacyjnych, warsztatów kulinarnych, konkursu fotograficznego

Partner: WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

 1. opracowanie ekspertyzy przyrodnicza pn. "Analiza możliwości skanalizowania ruchu turystycznego pod kątem ochrony cennych siedlisk oraz edukacji przyrodniczej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym",
 2. stworzenie edukacyjnej ścieżki geocaching,
 3. wydanie edukacyjnego przewodnika po Stobrawskim Parku Krajobrazowym,

Partner: Rybacka Lokalna Grupa Działania „OPOLSZCZYZNA”

 1. promocja Projektu,
 2. Opracowanie przewodnika o florze i faunie stawów na Opolszczyźnie,
 3. Organizacja lekcji plenerowych/ zajęć edukacyjnych i warsztatów nad stawami.

Partner: STOWARZYSZENIE „EURO-COUNTRY”

 1. Renaturalizacja otoczenia stawu w Dziergowicach,
 2. Renaturalizacja otoczenia stawu w Grodzisku,
 3. Renaturalizacja otoczenia stawu w Zakrzowie,
 4. Budowa infrastruktury turystycznej wokół Akwenu Dębowa,
 5. Realizacja zadań edukacyjnych - organizacja warsztatów wikliniarskich,
 6. Realizacja zadań edukacyjnych - organizacja warsztatów wędkarskich,
 7. Organizacja konkursu dot. fauny i flory,
 8. Publikacja - Kolorowanka fauna flora z terenu.

1 miejsce 1024x724

20210315 141717 1024x576

20210315 142106 1024x576IMG 20210614 133605 1024x768

podpisanie Umowy 1024x768