Przypominamy, jeszcze tylko do 24 marca czekamy na zgłoszenia wystawców, chcących wystawić stoisko na Jarmarku Wielkanocnym w Zakrzowie w dniu 2 kwietnia.
Serdecznie zapraszamy, kontakt 77 88 73 027.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego, dokumentującego nasze działania realizowane przez wszystkich partnerów Nyskie Księstwo Jezior i Gór,  MAS Hrubý Jeseník oraz Stowarzyszenie Euro-Country w ramach projektu współpracy „Czas na produkt lokalny!”

Jeśli jesteś sprzedawcą dobrego jedzenia, lokalnym producentem zdrowej żywności, rękodzielnikiem, rzemieślnikiem, handlarzem ciekawymi i ładnymi rzeczami związanymi z Wielkanocą to właśnie dla Ciebie ta informacja!

Chcesz zostać wystawcą na Jarmarku Wielkanocnym ? Możesz już się z głosić !

Szanowni mieszkańcy,

prosimy o wypełnienie ankiety  dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Euro Country" na lata 2023-2027.
Od ponad 10 lat zajmujemy się ogłaszaniem konkursów, umożliwiających pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej na realizację różnych projektów przez gminy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, a nawet osoby fizyczne.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące  budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2024 – 2030, a w szczególności opracowaniu nowych celów LSR w oparciu o wypracowaną już analizę SWOT (mocnych i słabych stron).

Koordynatorem spotkania będzie Dagmara Duchnowska – ekspert z budowania lokalnych strategii rozwoju jak również, trenerka organizacji społecznych, organizatorka i prowadząca szkolenia, warsztaty dla administracji publicznej, związana z zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych (w tym funduszy unijnych).

Spotkanie odbędzie się w dniu 28.12.2022 r. (środa) od godz. 12.30 do 15.30  w sali konferencyjnej biura Stowarzyszenia „Euro-Country” mieszczącej się w zamku w Polskiej Cerekwi

ul. Karola Miarki 2.

 

Stowarzyszenie "Euro-Country" 

Szanowni Państwo!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam rodzinnych, pełnych radości i miłości Świąt, a w nadchodzącym Nowym Roku przede wszystkim zdrowia, dużo energii oraz samych dobrych ludzi wokół!

zyczenia BN 2022

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dot. rozliczania projektów grantowych. Na spotkanie zapraszamy wszystkich grantobiorców oraz osoby, które będą odpowiedzialne za rozliczenie projektów grantowych złożonych ramach w naborów nr 1/2022/G i 2/2022/G. Spotkanie odbędzie się 28.12.2022 r. w zamku w Polskiej Cerekwi o godzinie 10:00 (adres: ul. Karola Marki 2, 47-260 Polska Cerekiew).

Serdecznie zapraszamy 4 grudnia na Jarmark Bożonarodzeniowy do Sukowic. 

Uwaga zmiana terminów!!!

Jeśli jesteś sprzedawcą dobrego jedzenia, zwłaszcza z asortymentem świątecznym, lokalnym producentem zdrowej żywności, rękodzielnikiem, rzemieślnikiem, handlarzem ciekawymi i ładnymi rzeczami (wykluczona tzw. "chińszczyzna") to właśnie dla Ciebie ta informacja!

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia "Euro-Country",

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza Państwa, na walne zebranie data i godzina: 28 września 2022 roku o godzinie 16:30. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 23.09.2022

Podczas zebrania zostaną poruszone następujące tematy:

  1.     Zatwierdzenie sprawozdania za rok 2021
  2.     Zmiany w Statucie.
  3.     Budowa nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
  4.     Bieżąca realizacja naszych działań.

Mając na uwadze ważność spraw poruszanych na Walnym Zebraniu oraz to, że podczas głosowania musi być obecna co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia "Euro-Country"o uczestnictwo w zebraniu.

Podkategorie