Ankiety dla wszystkich zakończonych projektów proszę przesłać w wersji papierowej oraz elektronicznej na adres: Fundacja Euro-Country- Partnerstwo dla zrónowazonego rozwoju obszarów wiejskich ul. Parkowa 23 47-263 Zakrzów.