Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. możliwości realizacji projektów grantowych  skierowanych do grup wskazanych w LSR Stowarzyszenia ,,Euro-Country"jako defaworyzowane, które odbędzie się 17.10.2018 r. o godzinie 12:00 w Centrum Kultury ul.Kozielska 3, 47-260 Polska Cerekiew.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia „Euro-Country” realizującego Lokalną Strategie Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaprasza na SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE w dn. 15.06.2018r.(t.j. piątek) o godz. 15.00, które odbędzie się w Domu Kultury w Dziergowicach ul. Dworcowa 5, 47-244 Dziergowice.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. zwyczajów, tradycji na terenie Stowarzyszenia Euro-Country, spotkanie odbedzie się 20.11.2017 o godzinie 10:00 w biurze Stowarzyszenia, przy ulicy Karola Miarki 2 w Polskiej Cerekwi (zamek).

W związku z wszczętymi przygotowaniami do wydania publikacji pod roboczą nazwą Rok obrzędowy na terenie Euro-Country, zwracamy się z prośbą  podzielenia się informacjami o praktykowanych obrzędach, zwyczajach na terenie Stowarzyszenia. Docelowo w 2018 roku powstanie ww. publikacja, która ma obrazować cały rok obrzędowy na naszym terenie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Prosimy o potwierdzenie obecności do 16.11.2017 r. pod numerem 77 88 73 027.

Szanowni Państwo,

Wójtowie,

Dyrektorzy: Szkół, Bibliotek, GOP-sów, GOK-ów,

Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych

Stowarzyszenia z terenu objętego LSR ,,Euro-Country"

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. możliwości realizacji projektów grantowych  skierowanych do grup wskazanych w LSR Stowarzyszenia ,,Euro-Country"jako defaworyzowane, które odbędzie się 30.08.2017 r. o godzinie 15:30 w Biurze Stowarzyszenia ,,Euro-Country"  w Polskiej Cerekwi przy ulicy Karola Miarki 2 - Zamek.

Spotkanie będzie poświęcone potencjalnej współpracy pod kątem grup defaworyzowanych oraz projektów grantowych realizowanych przez beneficjentów takich jak: osoby fizyczne, samorządy i jednostki im podległe (szkoły, gopsy, domy kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, osp itp.)  z obszaru LSR.

Podczas spotkania poinformujemy potencjalnych wnioskodawców o LSR, głównych celach, zasadach przyznawania pomocy, typach operacji, które będą miały największe szanse na wsparcie z budżetu LSR, zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny stosowanych przez Radę LGD. Zostanie również przedstawiony Regulamin powierzania grantów wraz z załącznikami (wnioskiem o powierzenie grantu, umową o powierzenie grantu, wnioskiem o rozliczeniem grantu, oraz sprawozdaniem).
Prosimy o rozpropagowanie informacji na Państwa stronach internetowych oraz wydelegowanie przedstawicieli szkół, gops-ów, gok-ów, osp z Państwa gmin.
Zapraszamy do współpracy.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Euro-Country” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. Podejmowania działalności gospodarczej oraz Rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Spotkanie skierowane jest do osób chcących otworzyć działalność gospodarczą lub ją rozwinąć. Spotkanie odbędzie się w dniu 17.06.2017r. (sobota) o godz. 12.00 w biurze Stowarzyszenia „Euro-Country” Zamek ul. Karola Miarki 2 w Polskiej Cerekwi.

Czytaj więcej...

Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na:

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji w ramach RPO WO 2014-2020

które odbędzie się: 06.03.2017 r. godz. 11:00

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół, Bibliotek, GOP-sów, GOK-ów, Stowarzyszenia

z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Euro-Country”,

Czytaj więcej...

LGD Euro-Country zorganizowało w dniu 20.06.2016 spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Podczas spotkania można było uzyskać informacje ogólne dotyczące PROW 2014-2020 tj.: zakresu pomocy, warunków wsparcia, limitów finansowych, kosztów kwalifikowalnych dla potencjalnych projektów składanych w ramach PROW 2014-2020. Prowadząca przedstawiła informacje oraz procedury wyboru dotyczące projektów grantowych oraz projektów składanych w ramach konkursu. Zainteresowanym osobom przedstawiono planowany harmonogram naborów.

 

Czytaj więcej...

LGD Euro-Country zorganizowało w dniu 08.06.2016 spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Podczas spotkania można było uzyskać informacje ogólne dotyczące PROW 2014-2020 tj.: zakresu pomocy, warunków wsparcia, limitów finansowych, kosztów kwalifikowalnych dla potencjalnych projektów składanych w ramach PROW 2014-2020. Prowadząca przedstawiła informacje oraz procedury wyboru dotyczące projektów grantowych oraz projektów składanych w ramach konkursu. Zainteresowanym osobom przedstawiono planowany harmonogram naborów.

 

Czytaj więcej...

Wszystkich zainteresowanych współpracą ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” właścicieli: agroturystyk, hoteli, pensjonatów, restauracji, firm wynajmujących kajaki, rowery oraz innych szeroko pojętych usług turystycznych informujemy, że w dniu 4 lipca br. o godzinie 15:00 w zamku w Polskiej Cerekwi, przy ulicy Karola Miarki 2. (sala po prawej stronie) odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych przedestawicieli ww. branż, potencjalnych wnioskodawców oraz osób zainteresowanych PROW 2014-2020.

Czytaj więcej...

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w dniach 8 czerwca oraz 20 czerwca br. o godzinie 10:00 w zamku w Polskiej Cerekwi, przy ulicy Karola Miarki 2 (sala po prawej stronie) odbędą się spotkania informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców.

Czytaj więcej...

Spotkanie odbyło się w urzędzie gminy w Cisku w dniu 30.11.2015r. o godzinie 16:30.

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne wszystkich potencjalnych beneficjentów projektów grantowych.

Czytaj więcej...

16 listopada 2015r. w biurze LGD Euro-Country  przedstawicielki Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w szczegółowy sposób omówiły problemy grup defaworyzowanych, wskazały możliwości ich przezwyciężenia oraz osultowały budowę celów ogólnych, celów szczegółowych oraz przedsięwzięć w odniesieniu do analizy SWOT i diagnozy obszaru w związku z budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Czytaj więcej...

W związku z budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś oraz szczególnie istotnym problemem, określenia  grup defaworyzowanych na terenie poprzez wspieranie włączenia społecznego oraz  ograniczenia ubóstwa, zwracamy się z prośbą o wsparcie Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.

Państwa doświadczenie jak również znajomość problemu pozwoli nam dokładniej spojrzeć na problemy grup defaworyzowanych, a co za tym idzie efektywniejszemu ich przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

W związku z problematyką serdecznie zapraszamy  w dniu 16.11.2015r. o godzinie 10:00  do biura LGD Euro-Country przy ulicy Parkowej 23, w Zakrzowie  na spotkanie focusowe przedstawicieli GOPS-ów oraz PUP-u.

Prosimy o wydelegowanie jednego przedstawiciela Państwa instytucji oraz potwierdzenie przybycia do 13.11.2015r. drogą mailową  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczną 77 4875 422.

Podczas spotkania zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

  • główne problemy społeczne na obszarze,
  • grupy, o których można powiedzieć, że są defaworyzowane, np. w dostępie do usług publicznych, zagrożone wykluczeniem, charakteryzujące się niskim uczestnictwem w życiu społecznym, etc.,
  • główne przyczyny wykluczenia,
  • działania jakie można podjąć, aby przeciwdziałać wykluczeniu,
  • grupy, które są szczególnie defaworyzowane w dostępie do lokalnego rynku pracy,
  • przyczyny trudności grup w znalezieniu pracy,
  • działania jakie można podjąć aby ułatwić im dostęp do lokalnego rynku pracy.

 

Za nami ostatnie spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie odbyło się 17.09.2015r. w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi.
Poznaliśmy opinie, uwagi i pomysły mieszkańców, na rozwój naszego obszaru.  Mieszkańcy wskazali również mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru oraz problemy jakie występują na terenie gminy.

Czytaj więcej...

Dnia 15 września 2015 r. o godz. 17.30 w sali Urzędu Gminy w Pawłowiczkach odbyło się czwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.

Czytaj więcej...

14 września br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi odbyło się trzecie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Na poczatku spotkania przedstawione zostały ogólne założenia PROW 2014-2020. Uczestnicy bardzo aktywnie włączyli się w część warszatatową spotkania. Przez kilka godzin dyskutowano nad określeniem słabych i mocnych stron obszaru, szansi zagrożeń, a takze grup defaworyzowanych.

Czytaj więcej...

Dnia 4 września 2015 r. o godz. 17.30 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.

Czytaj więcej...

Dnia 3 września 2015 r. o godz. 17.30 w sali Urzędu Gminy w Cisku odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Cisek. Spotkanie przeprowadziła Aleksandra Szlagowska Prezes Lokalnej Grupy Działania Euro-Country.

Czytaj więcej...
 

LGD Euro-Country zaczęło prace nad nową Strategią Rozwoju na lata 2014- 2020. Zapraszamy na cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami poszczególnych gmin. Zapraszamy wszystkie osoby które chcą mieć wpływ na rozwój swojej gminy.

W trakcie spotkań będziemy rozmawiać w jakim kierunku powinny rozwijać się gminy skupione wokół LGD Euro-Countryjakie są mocne i słabe strony obszaru LGD Euro-Country oraz na jakie działania należy przeznaczyć maksymalnie 5 mln zł, które mają zostać rozdysponowane na terenie do roku 2020. Prowadzący przekażą również informacje o PROW 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w spotkaniach, włączenia się w prace nad nową Strategią i zgłaszania swoich uwag i pomysłów. To m.in. od Państwa, mieszkańców gmin Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś zależy na co i jak zostanie przeznaczonych maksymalnie 5 mln zł w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Euro-Country.

Czytaj więcej...
Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok