Plan włączenia społeczności

W trakcie przygotowywania LSR zorganizowano spotkania/warsztaty ze społecznością lokalną w poszczególnych gminach naszego obszaru, po jednym w każdej gminie.

Warsztaty głównie poświęcone były analizie mocnych i słabych stron terenu, szans i zagrożeń a także wypracowaniu głównych celów LSR. Dodatkowo zebrano  ankiety dotyczące tej problematyki, fiszki problemowe związane z rozwojem przedsiebiorczości. W trakcie wszystkich spotkań pracownicy biura, bądź członkowie zarządu informowali o możliwościach pozyskania środków w ramach PROW 2014-2020, a także o współfinasowaniu LSR ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozowju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, Programu LEADER. Bazę do spotkań uzyskano z Raportu przygotowanego w pierwszej połowie roku 2015. Mieszkańcy zgłaszali uwagi, propozycje projektów, które chcieliby w przyszłości zrealizować. Łącznie w spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział 96 Osób. Łącznie po spotkaniach spłynęło do biura 50 dodatkowych ankiet.

TERMIN GODZINA GMINA MIEJSCE
03.09.2015 17:30 CISEK SALA URZĘDU GMINY W CISKU
04.09.2015 17:30 BIERAWA GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BIERAWIE
14.09.2015 17:30 REŃSKA WIEŚ GMINNY OŚRODEK KULTURY W REŃSKIEJ WSI
15.09.2015 17:30 PAWŁOWICZKI SALA URZĘDU GMINY W PAWŁOWICZKACH
17.09.2015 17:30 POLSKA CEREKIEW

CENTRUM KULTURY W POLSKIEJ CEREKWI

 

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok