Aktualności

LGD ,,Euro-Country"

Lokalna Grupa Działania o nazwie Stowarzyszenie „Euro-Country” jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD działa jako Stowarzyszenie i jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś. Stowarzyszenie „Euro-Country” zostało powołane w dniu 2 lipca 2015r., siedzibą LGD jest miejscowość Polska Cerekiew.

Do najważniejszych celów Stowarzyszenia „Euro-Country” należą:

  • opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju,
  • podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR,
  • upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
  • propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,
  • promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
  • udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
  • prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,
  • działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska,
  • prowadzenie innych działań mieszczących się w zakresie.

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok