Trzecie spotkanie konsultacyjne za nami!

14 września br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi odbyło się trzecie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami. Na poczatku spotkania przedstawione zostały ogólne założenia PROW 2014-2020. Uczestnicy bardzo aktywnie włączyli się w część warszatatową spotkania. Przez kilka godzin dyskutowano nad określeniem słabych i mocnych stron obszaru, szansi zagrożeń, a takze grup defaworyzowanych.

Zaangażowanie mieszkańców jednoznacznie wskazuje, że chcą oni decydować o przyszłości swojej gminy i obszaru i chcą brać czynny udział w pracach nad wyznaczaniem głównych kierunków jej rozwoju.

Wszystkim uczestnikom spotkania bardzo dziękujemy.