Fotorelacja ze spotkania z potencjalnymi wnioskodawcami projketów grantowych

Spotkanie odbyło się w urzędzie gminy w Cisku w dniu 30.11.2015r. o godzinie 16:30.

Podczas spotkania  omówiliśmy następujace tematy:

  • nowe cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia,
  • procedury, wytyczne dot. projektów grantowych (zasady, beneficjenci),
  • pomysły beneficjentów,
  • analiza zaplanowanych wskaźników