Interpretacje

Najczęściej zadawane pytania

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność najczęściej zadawane pytania - zaktualizowane na dzień 7 kwietnia 2017r. - otwórz

Załączniki:
Plik
Pobierz ten plik (Dotyczy-protestu-wnioskodawcy-od-negatywnej-oceny-zgodności-operacji-z-LSR.pdf)Wyjaśnienia MINROL dot. protestu wnioskodawcy
Pobierz ten plik (56-biznesplan.pdf)Wyjaśnienia ARiMR dot. biznesplanu
Pobierz ten plik (55-biznesplan.pdf)Wyjaśnienia ARiMR dot. biznesplanu
Pobierz ten plik (54-biznesplan.pdf)Wyjaśnienia ARiMR dot. biznesplanu
Pobierz ten plik (20170112142252-002.pdf)Wyjaśnienia ARiMR dot. mobilnego inkubatora przetwórstwa
Pobierz ten plik (52.pdf)Wyjaśnienia ARiMR dot. comiesięcznego wynajmu lub dzierżawy obiektu
Pobierz ten plik (51.pdf)Wyjaśnienia ARiMR dot. wkładu rzeczowego, produkcji kiszonek
Pobierz ten plik (50.pdf)Wyjaśnienia ARiMR dot. poziomu zatrudnienia
Pobierz ten plik (49.pdf)Wyjaśnienia MINROL dot. postanowień umowy ramowej
Pobierz ten plik (47.pdf)Wyjaśnienia ARiMR dot. umów przedwstępnych
Pobierz ten plik (46.pdf)Wyjaśnienia ARiMR dot. samochodów osobowych
Pobierz ten plik (45.pdf)Wyjaśnienia ARiMR dot. beneficjent- JST
Pobierz ten plik (44.pdf)Wyjaśnienia ARiMR dot. infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Pobierz ten plik (69-nr-identyfikacyjny.pdf)Wyjaśnienia UMWO dot. numeru identyfikacyjnego
Pobierz ten plik (Skan_2016_12_09_14_03_04_613.pdf)Wyjaśnienia ARiMR dot. autokomisu
Pobierz ten plik (Skan_2016_12_09_14_06_18_699.pdf)Wyjaśnienia ARiMR dot.inwestycja związana z usługami turystycznymi
Pobierz ten plik (Skan_2016_12_09_14_07_31_364.pdf)Wyjaśnienia ARiMR dot. warunków przyznania pomocy dot.premii
Pobierz ten plik (DDD-WL.6935.63.2016.MB_.pdf)Wyjaśnienia ARiMR dot. interpretacji przepisów PZP
Pobierz ten plik (Odpowiedz_DOW_I_050.82.2016.pdf)Wyjaśnienia UMWO dot. zapisów instrukcji wypełniania wniosku WOPP
Pobierz ten plik (kwalifikowalność-kosztów-remontu.pdf)Wyjaśnienia UMWO dot. kwalifikowalności kosztu remontu
Pobierz ten plik (DDD_WL.6935.40.2016.KS_.pdf)Wyjaśnienia ARiMR dot. klasyfikacji działalności gospodarczej
Pobierz ten plik (DDD_WL_6935_17_2016_MJ_MZ_24112016.pdf)Wyjaśnienia ARiMR dot. zatrudnienia subsydiowanego
Pobierz ten plik (Wyjaśnienia-ARiMR-w-zakresie-poddziałania-19.2-z-dnia-25-października-2016-r.-premia-na-rozpoczęcie-działalności-gospodarczej.pdf)Wyjaśnienia-ARiMR-w-zakresie-poddziałania-19.2-z-dnia-25-października-2016-r.-premia-na-rozpoczęcie-działalności-gospodarczej.pdf
Pobierz ten plik (Wyjaśnienia-ARiMR-w-zakresie-poddziałania-19.2-z-dnia-19-października-2016-r.-dofinansowanie-w-wysokości-6363-dla-jst (1).pdf)Wyjaśnienia-ARiMR-w-zakresie-poddziałania-19.2-z-dnia-19-października-2016-r.-dofinansowanie-w-wysokości-6363-dla-jst (1).pdf
Pobierz ten plik (Wyjaśnienia-ARiMR-w-zakresie-poddziałania-19.2-z-dnia-19-października-2016-r.-dofinansowanie-w-wysokości-6363-dla-jst.pdf)Wyjaśnienia-ARiMR-w-zakresie-poddziałania-19.2-z-dnia-19-października-2016-r.-dofinansowanie-w-wysokości-6363-dla-jst.pdf
Pobierz ten plik (Wyjaśnienia-ARiMR-w-zakresie-poddziałania-19.2-z-dnia-19-października-2016-r.-premia-na-rozpoczęcie-działalności-gospodarczej.pdf)Wyjaśnienia-ARiMR-w-zakresie-poddziałania-19.2-z-dnia-19-października-2016-r.-premia-na-rozpoczęcie-działalności-gospodarczej.pdf
Pobierz ten plik (Wyjaśnienia-ARiMR-w-zakresie-poddziałania-19.2-z-dnia-18-października-2016-r.-budowa-stajni-dla-koni.pdf)Wyjaśnienia-ARiMR-w-zakresie-poddziałania-19.2-z-dnia-18-października-2016-r.-budowa-stajni-dla-koni.pdf
Pobierz ten plik (Wyjaśnienia-ARiMR-w-zakresie-poddziałania-19.2-z-dnia-06-października-2016-r..pdf)Wyjaśnienia-ARiMR-w-zakresie-poddziałania-19.2-z-dnia-06-października-2016-r..pdf
Pobierz ten plik (Interpretacja-ARiMR-w-ramach-poddziałania-19.2-z-dnia-06-października-2016-r.-środki-transportu.pdf)Interpretacja-ARiMR-w-ramach-poddziałania-19.2-z-dnia-06-października-2016-r.-środki-transportu.pdf
Pobierz ten plik (Wyjaśnienia-ARiMR-w-zakresie-poddziałania-19.2-z-dnia-05-października-2016-r.-dofinansowanie-do-małych-przedsiębiorstw.pdf)Wyjaśnienia-ARiMR-w-zakresie-poddziałania-19.2-z-dnia-05-października-2016-r.-dofinansowanie-do-małych-przedsiębiorstw.pdf
Pobierz ten plik (Wyjaśnienia-ARiMR-w-ramach-poddziałania-19.2-z-dnia-05-października-2016-r.-ujęcie-we-wniosku-WOPP-kosztów-niekwakifikowalnych.pdf)Wyjaśnienia-ARiMR-w-ramach-poddziałania-19.2-z-dnia-05-października-2016-r.-ujęcie-we-wniosku-WOPP-kosztów-niekwakifikowalnych.pdf
Pobierz ten plik (Działalność-gospodarcza-i-kwalifikowalność-kosztów-odpowiedź-z-dnia-03-października-2016-r..pdf)Działalność-gospodarcza-i-kwalifikowalność-kosztów-odpowiedź-z-dnia-03-października-2016-r..pdf
Pobierz ten plik (Wyjaśnienia-ARiMR-w-ramach-poddziałania-19.2-z-dnia-29-września-2016-r.-koszty-kwalifikowalne-środki-transportu.pdf)Wyjaśnienia-ARiMR-w-ramach-poddziałania-19.2-z-dnia-29-września-2016-r.-koszty-kwalifikowalne-środki-transportu.pdf
Pobierz ten plik (Interpretacja-ARiMR-przepisów-rozporządzenia-Ministra-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi-z-dnia-24-września-2015-r.-w-sprawie-szczegółowych-warunków-i-trybu-przyznawania-pomocy.pdf)Interpretacja-ARiMR-przepisów-rozporządzenia-Ministra-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi-z-dnia-24-września-2015-r.-w-sprawie-szczegółowych-warunków-i-trybu-przyznawania-pomocy.pdf
Pobierz ten plik (Wyjaśnienia-ARiMR-w-zakresie-poddziałania-19.2-Wsparcie-na-wdrażanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-społeczność-objętego.pdf)Wyjaśnienia-ARiMR-w-zakresie-poddziałania-19.2-Wsparcie-na-wdrażanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-społeczność-objętego.pdf
Pobierz ten plik (Wyjaśnienia-ARiMR-dotyczące-kosztów-kwalifikowalnych-środków-transportu-w-ramach-poddziałania-19.2-z-dnia-13-września-2016-r..pdf)Wyjaśnienia-ARiMR-dotyczące-kosztów-kwalifikowalnych-środków-transportu-w-ramach-poddziałania-19.2-z-dnia-13-września-2016-r..pdf
Pobierz ten plik (Wyjaśnienia-ARiMR-29-września-2016-r.-budowa-ścieżek-rowerowych-i-chodników.pdf)Wyjaśnienia-ARiMR-29-września-2016-r.-budowa-ścieżek-rowerowych-i-chodników.pdf
Pobierz ten plik (Pytania-i-odpowiedzi-MRiRW-odnośnie-konkursu-na-wybór-lokalnych-strategii-rozwoju-realizowanych-w-okresie-2014-2020.pdf)Pytania-i-odpowiedzi-MRiRW-odnośnie-konkursu-na-wybór-lokalnych-strategii-rozwoju-realizowanych-w-okresie-2014-2020.pdf
Pobierz ten plik (Procedury-odwoławcze.pdf)Procedury-odwoławcze.pdf
Pobierz ten plik (Wyjaśnienia-ARiMR-w-ramach-poddziałania-19.2-ogłoszenie-o-postępowaniu-przetargowym-podpisanie-umowy-z-wykonawcą-przed-podpisaniem-umowy.pdf)Wyjaśnienia-ARiMR-w-ramach-poddziałania-19.2-ogłoszenie-o-postępowaniu-przetargowym-podpisanie-umowy-z-wykonawcą-przed-podpisaniem-umowy.pdf
Pobierz ten plik (strona-internetowa-i-kształtowanie-wizerunku.pdf)strona-internetowa-i-kształtowanie-wizerunku.pdf
Pobierz ten plik (Wymiana-ogrzewania-w-kościele-wpisanym-w-rejestr-zabytków-odpowiedź-z-dnia-5-lipca-2016-r..pdf)Wymiana-ogrzewania-w-kościele-wpisanym-w-rejestr-zabytków-odpowiedź-z-dnia-5-lipca-2016-r..pdf
Pobierz ten plik (Pytania-i-odpowiedzi-w-zakresie-działania-LEADER-objętego-PROW-2014-2020-z-dnia-2-grudnia-2015-r. (1).doc)Pytania i odpowiedzi w zakresie działania LEADER objętego PROW 2014-2020