SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW RPO WO 2007-2013 oraz PO KL oraz NSS

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, firma Eurologistics S.C. organizuje BEZPŁATNE szkolenia specjalistyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Narodowej Strategii Spójności (NSS).

Bezpłatne szkolenia są organizowane tylko do końca listopada 2011 r. !

Szkolenia są organizowane dla osób zatrudnionych w firmach i instytucjach na terenie województwa opolskiego.

PAŹDZIERNIK 2011

1.    19.10.2011- Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa w projektach oraz realizacja polityk horyzontalnych w ramach PO KL Ostatnie wolne miejsca! Miejsce szkolenia: Opole, ul. Ozimska 184 (biura „Lux Office” nad  sklepem LIDL w pobliżu Al. Witosa)

 

2.    24.10.2011- Kontrola oraz audyt projektów, w tym nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach RPO WO 2007-2013 oraz monitoring i sprawozdawczość projektu RPO WO 2007-2013 Ostatnie wolne miejsca! Miejsce szkolenia: Opole, ul. Ozimska 184 (biura „Lux Office” nad  sklepem LIDL w pobliżu Al. Witosa)

 

 

3.    27-18.10.2011- Zamówienia publiczne finansowane ze środków RPO WO 2007-2013 Miejsce szkolenia: Opole, ul. Ozimska 184 (biura „Lux Office” nad  sklepem LIDL w pobliżu Al. Witosa)

 

LISTOPAD 2011

 

1.    09-10.11.2011- Studium wykonalności projektów RPO WO 2007-2013 Miejsce szkolenia: Opole, ul. Ozimska 184 (biura „Lux Office” nad  sklepem LIDL w pobliżu Al. Witosa)

 

2.    15.11.2011- Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście RPO WO 2007-2013 Miejsce szkolenia: Opole, ul. Ozimska 184 (biura „Lux Office” nad  sklepem LIDL w pobliżu Al. Witosa)

 

3.    21-22.11.2011- Przzygotowanie i realizacja projektów partnerskich (partnerstwa JST oraz partnerstwa publiczno-prawne) w ramach RPO WO 2007-2013 Miejsce szkolenia: Opole, ul. Ozimska 184 (biura „Lux Office” nad  sklepem LIDL w pobliżu Al. Witosa)

 

4.    21-22.11.2011- Rozliczanie projektów, w tym księgowanie i kwalifikowalność kosztów oraz lista płac osób zatrudnionych w ramach projektu RPO WO 2007- 2013 Miejsce szkolenia: Opole, ul. Ozimska 184 (biura „Lux Office” nad  sklepem LIDL w pobliżu Al. Witosa)

 

5.    23.11.2011- Promocja projektów unijnych przy wykorzystaniu standardowych i niestandardowych kanałów komunikacji, w tym bud. relacji z mediami Miejsce szkolenia: Opole, ul. Ozimska 184 (biura „Lux Office” nad  sklepem LIDL w pobliżu Al. Witosa)

 

6.    24.11.2011- Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa w projektach oraz realizacja polityk horyzontalnych w ramach PO KL Miejsce szkolenia: Opole, ul. Ozimska 184 (biura „Lux Office” nad  sklepem LIDL w pobliżu Al. Witosa)

 

 

 

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej: http://www.eurologistics.pl/szkolenia.html   - prosimy o przesyłanie zgłoszeń na nr fax. 77/ 404 83 07.

 

Po nadesłaniu zgłoszenia, wszyscy uczestnicy dostaną informację drogą telefoniczną na 2 dni przed planowanym szkoleniem:  potwierdzenie udziału w szkoleniu w wybranym przez siebie terminie/ zostaną poinformowani o zmianie terminu szkolenia - w razie dużej liczby zgłoszeń lub zostaną poinformowani o wpisaniu na listę rezerwową (o zakwalifikowaniu na szkolenie będzie wtedy decydować rezygnacja osób z listy osób zakwalifikowanych na szkolenie).

Szkolenia są organizowane w godz. 9.00 – 15.40.

Kontakt w sprawie szkoleń: Eurologistics. S.C. Oddział Opole ul. Ozimska 184 („Lux Office”nad sklepem LIDL, wejście od lewej strony budynku LIDL’a) 45-310 Opole tel. 505 281 465 fax 77/ 404 83 07

 

 

 

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok