Szkolenie dla członków rady decyzyjnej oraz pracowników biura 20.06.2016 r.

W poniedziałek 20 czerwca br. w zamku w Polskiej Cerekwi miało miejsce szkolenie członków rady decyzyjnej oraz pracowników biura LGD „Euro-Country”. Przedmiotowe szkolenie dotyczyło pracy organu decyzyjnego LGD w zakresie oceny zgodności operacji/projektów z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru w ramach wdrażania LSR przez LGD, co jednocześnie stanowiło temat i cel szkolenia. W szkoleniu wzięli udział wszyscy członkowie rady decyzyjnej. Szkolenie prowadziła Aleksandra Szlagowska-prezes zarządu Stowarzyszenia „Euro-Country”.

 

 

Osią szkolenia było przygotowanie i zapoznanie organu decyzyjnego LGD z procedurą wyboru projektów do dofinansowania składanych w ramach PROW 2014-2020. Uczestnicy otrzymali następujące materiały szkoleniowe:1)Regulamin rady decyzyjnej,2) Wzór karty oceny zgodności operacji z LSR, 3) Wzór karty oceny projektu wg lokalnych kryteriów, 4) Wzór deklaracji bezstronności, 5) Lokalne kryteria wyboru dla operacji innych niż przyczyniające się do realizacji projektu grantowego -przedsiębiorcy, 6) Lokalne kryteria wyboru dla operacji innych niż przyczyniające się do realizacji projektu grantowego- JST, NGO, Parafie, 7) Procedura przeprowadzania wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD Stowarzyszenie Euro-Country oraz tzw. projektów własnych w drodze otwartego konkursu, 8) Lokalne kryteria wyboru dla operacji przyczyniających się do realizacji projektów grantowych- JST, NGO, Parafie oraz osoby fizyczne,9) Regulamin powierzania grantów.

Na początku szkolenia przestawiono zgromadzonym co jest podstawą działania rady decyzyjnej oraz wyjaśniono jaka jest jej rola podczas oceny projektów w oparciu o cele wynikające z LSR. Uczestnicy zostali pouczeni jak duże znaczenie ma zapoznanie się z projektem i jego rzetelna, uczciwa ocena pod względem merytorycznym oraz jak ogromny wpływ na tę ocenę ma bezstronność radnych decyzyjnych. Prowadząca udzieliła konkretnych i rzeczowych wskazówek dotyczących procedury wyboru i systemu oceniania wniosków, popartych praktycznymi przykładami.

W dalszej części szkolenia skoncentrowano się na charakterystyce działań dla projektów grantowych oraz projektów składanych w drodze konkursu, służącej utrwaleniu zebranym wiedzy na ten temat.

W trakcie całego szkolenia poruszono wszystkie kwestie, niezbędne podczas oceny projektów a jednocześnie będące nieodzowną i kluczową wiedzą tych wszystkich członków rady, w których ręce trafią wnioski.

Uczestnicy mieli również możliwość wymiany informacji oraz własnych wątpliwości, zaistniałych w związku ze szkoleniem, podczas krótkiego panelu dyskusyjnego. Według prowadzącej, wniosek płynący ze szkolenia determinuje potrzebę uzupełnienia teoretycznych rozważań przykładami praktycznymi, co będzie miało miejsce w czasie najbliższego naboru projektów.

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok