OGŁOSZENIE O NABORACH 09.01.2014 r. 24.01.2014 r.

Zarząd Województwa Opolskiego

na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, działającej na obszarze gmin: Polska Cerekiew, Cisek, Bierawa, Reńska Wieś, Pawłowiczki, Lubrza, Głogówek

 

informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:

 1. po raz ostatni - operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, a także mieszczą się w zakresie Przedsięwzięcia I Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) „Nowoczesna baza turystyczna Euro-Country”

 • limit dostępnych środków: 322 812,59 zł

 • minimalne wymagania do wyboru operacji: maksymalna ilość punktów – 22, minimalna ilość punktów - 10.

 1. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów i mieszczą się
  w zakresie Przedsięwzięcia I LSR „Nowoczesna baza turystyczna”, II Przedsięwzięcia LSR „Wielokulturowy produkt turystyczny Euro-Country” oraz III Przedsięwzięcia LSR „Razem dla siebie i dla regionu”.

 • limit dostępnych środków: 48 711,07 zł;

 • minimalne wymagania do wyboru operacji: maksymalna ilość punktów – 20, minimalna ilość punktów - 11.

  Termin składania wniosków: 09.01.2014 r. – 24.01.2014 r.

  Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD: Fundacja Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Zakrzowie, ul. Parkowa 23, II piętro (boczna klatka schodowa),
  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

   

  Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne niezbędne dokumenty udostępniane są w siedzibie LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 17, IVp. oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD: www.euro-country.pl, zakładka PROW 2007-2013

  Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD lub telefonicznie pod numerem 77 487 54 22.

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok