TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 300 000 zł. zakładając:

 • 100 000 zł. jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne)
 • 200 000 zł. jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne)
 • 300 000 zł. jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne)

W przypadku przetwórstwa maksymalna wysokości pomocy wynosi 100 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.


BENIFICJENCI
Osoba fizyczna lub osoba prawna , lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczające równowartości w zł. 2 mln euro.


ZAKRES DZIAŁANIA

 • Usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
 • Usługi dla ludności
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna
 • Rzemiosła i rękodzieła
 • Roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne
 • Usługi turystyczne
 • Usługi transportowe
 • Przetwórstwo produktów rolnych
 • Magazynowanie lub przechowywanie towarów
 • Rachunkowość, doradztwo
 • itp.

 

Pliki do pobrania

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok