Pomnik Poległych w Roszowickim Lesie

Pomnik Poległych zbudowany w 1932 r. Odnowiony w latach 90. XX w. Wtedy wykonano i umieszczono tablice: Ku pamięci poległych i zaginionych w czasie I i II wojny światowej1914-1918 i 1939-1945 Mieszkańców wsi Roszowicki Las.