GMINA POLSKA CEREKIEW

Gmina Polska Cerekiew położona jest w południowo-wschodniej częsci województwa opolskiego, w dolinie małego dopływu Odry-Wrńska Woda, w regionie Niziny Śląskiej, na przejściu dwóch subregionów: od zachodu Płaskowyzu Głubczyckiego i od wschodu Niecki Kozielskiej. Gmina zajmuje powierzchnię 60 km2. Obejmuje swym zasięgiem 13 sołectw. Gminę zamieszkuje ogółem 4431 osób (stan 31.12.2010).

Sołectwa wchodzące w skład Gminy Polska Cerekiew: Ciężkowice, Dzielawy, Grzędzin, Jaborowice, Koza, Ligota Mała, Łaniec, Mierzęcin, Polska Cerekiew, Połowa, Witosławice, Wronin, Zakrzów.

Gmina Polska Cerekiew jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne zajmują 5173 ha co stanowi 85% ogólnej powierzchni. Przewazają gleby klasy II, IIIa i IIIb. Dominują uprawy pszenicy, buraków cukrowych, rzepaku i ziemniaków. W rolnictwie pracuje około 60% czynnych zawodowo mieszkańców. Ze względu na rolniczy charakter gminy firmy działające na jej terenie są związane z rolnictwem lub usługami w tym zakresie. Największym zakładem przemysłowym jest Cukrownia "Cerekiew" S.A. w Ciężkowicach. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia  Rolnictwa "Chempest", zajmujace się sprzedażą środków ochrony rolślin i skupem zboża oraz firma Młyn-Pol, która prowadzi: młyn, piekarnię, sklep z artykułami spożywczymi, skup zboża, skup słomy, sprzedaż materiałów budowalnych i opały.

Sieć drogowa na terenie gminy jest dobrze rozwinięta i umożliwia dojazd do wszystkich miejscowości. Przez gminę przebiega 20,290 km dróg krajowych, 24,810 km dróg wojewódzkich i 29,714 km dróg gminnych. Sieć tych dróg jest utrzymana w dobrym stanie.

Historia Polskiej Cerekwi sięga czasów rzymskich kiedy to została założona osada na szlaku handlowym z Moraw do Polski. Jak donoszą źródła w 1337 r nazywano ją Noua Ecclesia, w roku 1539 Nowe Cerekwi - od staropolskiego słowa cerekiew - kościół.

W 1337 roku uzyskała prawo organizowania targów i niebawem rozwinęła się w miasteczko, które niestety z czasem podupadło.W XVII w. miejscowość stanowiła własność znanego w tym regionie rodu Opersdorfów, w XVIII wieku przeszła w ręce równie znanego rodu Gaschinów, a później, w wieku XIX do czeskich magnatów Matuschków i wreszcie niemieckiego rodu Seherr-Thos.

Ludność żyła tu zawsze z rolnictwa, w średniowieczu także z rękodzieła i handlu. Była ona w większości pochodzenia polskiego. Tradycje polskości na tych ziemiach sięgają czasów Władysława Jagiełły czego dowodem jest uczestnictwo w bitwie pod Grunwaldem, po stronie króla, rycerza Szymona Gotszalka wraz z drużyną z Polskiej Cerekwi. Po 1945 roku wieś Polska Cerekiew stała się siedzibą gminy.

Atrakcje turystyczne:

 • Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Polskiej Cerekwi, - Ruiny pałacu wraz z parkiem w Polskiej Cerekwi,
 • Kamienna figura św. Jana Nepomucena z 1721 roku w Polskiej Cerekwi,
 • Kościół parafialny w Zakrzowie pw. św. Mikołaja,
 • Pałac w Zakrzowie,
 • Neogotycka kapliczka w Jaborowicach,
 • Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła w Grzędzinie,
 • We Wroninie dawne czworaki oraz spichlerz dworski.

Atrakcje architektoniczne:

Obiekty zabytkowe nieruchome:

Polska Cerekiew

 • kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP
 • zespół zamkowy , XVII, XIX: ruina zamku
 • park

Zakrzów

 • kościół par. p.w. św. Mikołaja
 • zespół pałacowy, XIX/XX, pałac
 • park

Obiekty zabytkowe ruchome:

Polska Cerekiew

 • wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP
 • Rzeźba św. Jana Nepomucena, przy drodze do Raciborza

Imprezy:

 • Koncert Floriański;
 • Dożynki Gminne;
 • Art-Cup;
 • Sylwester na Placu Publicznym przed Urzędem Gminy (od 2009 roku).

Adres strony gminy: www.polskacerekiew.pl

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok