Zarząd Stowarzyszenia "Euro-Country" informuje, iż w 2024 roku nie odbędą się nabory dotyczące przyznania pomocy z programu Planu Strategii dla Współnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

Pierwsze przewidywane nabory odbędą się w pierwszej połowie 2025 roku. 

 

 

 

 

 

Utworzono: 

12.02.2024r.