25 kwietnia organizujemy razem z Stowarzyszeniem Animacji Lokalnej ARKONA spotkanie dotyczące Klastra Turystyki Społecznej SZLAKU CZAROWNIC. Spotkanie odbędzie się w Pałacu w Polskiej Cerekwi przy ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew o godzinie 16:00.

Spotkanie może zainteresować pasjonatów historii, etnografii, przewodników, animatorów wsi tematycznych, KGW, organizacje i instytucje zainteresowane promocją regionu. Jesteśmy otwarci na przedsiębiorstwa, agroturystyki, producentów żywności, rękodzielników i pamiątek z regionu.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 20.04.2023 do godziny 15:00, telefon kontaktowy 77 88 73 027.

Serdecznie zapraszamy