Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące  budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2024 – 2030, a w szczególności opracowaniu nowych celów LSR w oparciu o wypracowaną już analizę SWOT (mocnych i słabych stron).

Koordynatorem spotkania będzie Dagmara Duchnowska – ekspert z budowania lokalnych strategii rozwoju jak również, trenerka organizacji społecznych, organizatorka i prowadząca szkolenia, warsztaty dla administracji publicznej, związana z zarządzaniem projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych (w tym funduszy unijnych).

Spotkanie odbędzie się w dniu 28.12.2022 r. (środa) od godz. 12.30 do 15.30  w sali konferencyjnej biura Stowarzyszenia „Euro-Country” mieszczącej się w zamku w Polskiej Cerekwi

ul. Karola Miarki 2.

 

Stowarzyszenie "Euro-Country"