Serdecznie zapraszamy na spotkanie dot. rozliczania projektów grantowych. Na spotkanie zapraszamy wszystkich grantobiorców oraz osoby, które będą odpowiedzialne za rozliczenie projektów grantowych złożonych ramach w naborów nr 1/2022/G i 2/2022/G. Spotkanie odbędzie się 28.12.2022 r. w zamku w Polskiej Cerekwi o godzinie 10:00 (adres: ul. Karola Marki 2, 47-260 Polska Cerekiew).

Podczas spotkanie zostaną omówione następujące tematy: wniosek o rozliczenie grantu, załączniki do wniosku, wkład własny, sprawozdanie z realizacji, ankieta monitorująca, zasady wizualizacji PROW 2014-2020, wybór wykonawcy oraz dobre praktyki związane z realizacją wcześniejszych projektów grantowych. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 22.12.2022.