Szanowni Członkowie Stowarzyszenia "Euro-Country",

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza Państwa, na walne zebranie data i godzina: 28 września 2022 roku o godzinie 16:30. Prosimy o potwierdzenie przybycia do 23.09.2022

Podczas zebrania zostaną poruszone następujące tematy:

  1.     Zatwierdzenie sprawozdania za rok 2021
  2.     Zmiany w Statucie.
  3.     Budowa nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
  4.     Bieżąca realizacja naszych działań.

Mając na uwadze ważność spraw poruszanych na Walnym Zebraniu oraz to, że podczas głosowania musi być obecna co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia "Euro-Country"o uczestnictwo w zebraniu.