Odnowa i rozwój wsi

Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie  operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Przypominamy o konieczności starannego i dokładnego wypełniania przez Wnioskodawców dokumentów aplikacyjnych. W celu jak najlepszego przygotowania dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy w ramach ww. działania powinniście Państwo zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  1. Wniosek należy wypełnić w oparciu o Instrukcję jego wypełniania;
  2. Wniosek należy wypełnić we wszystkich wymaganych polach. W szczególności należy zwrócić uwagę na pozycje, których niewypełnienie skutkuje nieprzyznaniem pomocy zgodnie z przepisami § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. (Dz. U. z 2007 nr 200 poz. 1442 z późn. zm.). Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;
  3. Wniosek musi zawierać wszystkie załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na dokumenty wymienione w Informacji o załącznikach w części pt. Załączniki niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, których niedostarczenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w formularzu wniosku oraz instrukcji jego wypełniania;
  4. Składany wniosek powinien być wydrukiem (poprawnie wypełnionego, nie kopii roboczej) całego skoroszytu elektronicznej wersji wniosku udostępnionej w formacie pdf;
  5. Wniosek musi zostać podpisany czytelnie, własnoręcznie przez Wnioskodawcę/pełnomocnika we wszystkich wymaganych miejscach (dopuszczalne jest złożenie parafki wraz z pieczęcią imienną);
  6. Wniosek w trzech egzemplarzach, należy złożyć w formie papierowej oraz   wersji elektronicznej na płycie wraz z wymaganymi przez LGD załącznikami w biurze LGD Euro-Country.  Wniosek składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania" Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 14 lutego 2008 r.

 

Zarządzenie Nr 83/2009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Zarządzenie Nr 87/2009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia formularza wniosku o płatność w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z dnia 1 kwietnia 2010 r.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 162, poz. 1092)

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy - obowiązuje dla naborów ogłoszonych po 1 lipca 2013 r.

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY wersja edytowalna xls

 

WNIOSEK O PRZYNANIE POMOCY wersja pdf


Wniosek o płatność -PDF(PROW_413_313/3/z)

 

Wniosek o płatność - wersja edytowalna (PROW_413_313/3/z)
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Odnowa i rozwój wsi (obowiązuje od 17.05.2010)

Formularz wniosku o płatność w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Odnowa i rozwój wsi (obowiązuje od 17.05.2010)

Formularz wniosku o płatność w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Odnowa i rozwój wsi - wersja edytowalna (obowiązuje od 17.05.2010)

Ankieta monitorująca realizację operacji

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok