NABÓR 09.07-22.07.2014

Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich, działającej na obszarze gmin: Polska Cerekiew, Cisek, Bierawa, Reńska
Wieś, Pawłowiczki, Lubrza, Głogówek
informuje po raz ostatni o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:
I. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
· limit dostępnych środków: 283 336,00
· lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny LGD: maksymalna ilość punktów – 17,
minimalna ilość punktów – 9, decyduje większa liczba punktów w kryterium nr 2 lub 5.
II. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów
· limit dostępnych środków: 493 869,55
· lokalne kryteria wyboru operacji przez organ decyzyjny LGD: maksymalna ilość punktów
– 20,minimalna ilość punktów – 11.
Termin składania wniosków: 9.07.2014 r. – 22.07.2014 r.
Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio
w siedzibie LGD: Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
w Zakrzowie, ul. Parkowa 23, II piętro (boczna klatka schodowa), od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 16.00
Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne niezbędne dokumenty udostępniane są
w siedzibie LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 17, IV p., oraz na stronach
internetowych Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, LGD:
www.euro-country.pl, zakładka PROW 2007-2013, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl.
Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD lub telefonicznie pod numerem
77 487 54 22.
Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok