Informacja Zarządu Województwa Opolskiego

Informacja Zarządu Województwa Opolskiego

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zarząd Województwa Opolskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem lokalnej grupy działania (LGD): Fundacja Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na:

 


I. Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

termin składania wniosków: 15.03.2010 r. – 29.03.2010 r.

limit dostępnych środków: 140 494 PLN

Beneficjenci:

1) osoby fizyczne zamieszkujące lub prowadzące działalność gospodarczą na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) lokalnej grupy działania: Fundacja Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

2) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną i posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lokalnej grupy działania: Fundacja Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - lub prowadzą działalność na tym obszarze:

działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania

utworzonym na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia.

 

 

 

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD, Zakrzów, ul. Parkowa 23, II piętro (boczna klatka schodowa), w godz. 8.00 – 16.00.

Wzór formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne dokumenty:

wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

kryteria wyboru operacji przez LGD określone w LSR,

udostępniane są w siedzibie LGD, w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Ozimska 19, VIIp. oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce PROW, na stronie internetowej LGD www.euro-country.pl, zakładka PROW 2007-2013.

Szczegółowe informacje na temat naboru udzielane są w siedzibie LGD lub telefonicznie pod numerem 77 487 54 22

 

 

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok