Protokół z posiedzenia Rady decyzyjnej Stowarzyszenia "Euro-Country" z 10.04.2018 r.