Protokół z posiedzenia Rady decyzyjnej Stowarzyszenia "Euro-Country" z 16.01.2017 r.