ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł. w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być  niższa niż 25 000 zł.


BENIFICJENCI
Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dn. 24 IV 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).


ZAKRES DZIAŁANIA

  • budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów
        pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe
        służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury
  • kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej
  • budowa remont lub przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych
  • odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych
  • kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

 

Pliki do pobraniaInformacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok