MAŁE PROJEKTY

Celem działania jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY
Wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 50 000 zł. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 200 000 zł.


BENIFICJENCI
Osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na tymże obszarze, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na tymże obszarze.


ZAKRES DZIAŁANIA

  • organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym dla ludności z terenu objętym działaniem LGD
  • promocja i rozwój lokalnej aktywności
  • rozwój agroturystyki i turystyki
  • organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na obszarze objętym działanie LGD
  • zakup oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia.
  • renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie przydrożnych kapliczek, pomników charakterystycznych dla danej miejscowości
  • zakup strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje


Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok