RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem wpływającej na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów przez rolników, domowników i małżonków rolników.
FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi  w gospodarstwie rolnym w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

BENIFICJENCI

Upoważnionym do składania wniosków jest osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dn. 20 XII 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, domownik lub małżonek rolnika.

ZAKRES DZIAŁANIA

  •    Usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
  •    Usługi dla ludności
  •    Sprzedaż hurtowa i detaliczna
  •    Rzemiosła i rękodzieła
  •    Roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne
  •    Usługi turystyczne
  •    Usługi transportowe
  •    Przetwórstwo produktów rolnych
  •    Magazynowanie lub przechowywanie towarów
  •    Rachunkowość, doradztwo
 
Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok