Schody w Długomiłowcach

Schody- pozostałość po pałacu usytuowanym na oskarpowanym terenie, przy którym wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu wznoszącego się w kierunku wsi. Ostatnią właścicielką pałacu była Hrabina Rita Schon von Scherr-Thoss.