Neoromański kościół pod wezwaniem Św. Antoniego w Roszowickim Lesie

Neoromański kościół pod wezwaniem Św. Antoniego z 1912 r. Budowę kościoła bez zezwolenia rozpoczęto w1910 r. Architekt Jan Wilk i niektórzy rolnicy za brak pozwolenia płacili kary. Mimo wielu przeciwności budowa kościoła była realizowana. 27 maja 1912 r. został wmurowany i poświęcony kamień węgielny. Kościół został poświęcony w 1914 r.