Aktualności

KONKURS PLASTYCZNY ZAKOŃCZONY!

Grafika Głos maja ryby poziomoSzanowni Państwo,

W dniu 15.12.2020 r. zakończyliśmy nabór prac do konkursu plastycznego pn. „Fauna i flora terenu Euro-Country”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zgłoszone prace.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie stycznia 2021 roku. Wyniki konkursu ogłosimy na stronie internetowej www.euro-country.pl oraz w mediach społecznościowych.

Sposób przekazania nagród zostanie dostosowany do aktualnie obowiązującej sytuacji epidemiologicznej, o czym poinformujemy na stronie internetowej Stowarzyszenia „Euro-Country".

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”, nr RPOP.05.01.00-16-0013/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, OŚ PRIORYTETOWA V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego DZIAŁANIE 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, w którym Stowarzyszenie Euro-Country jest Partnerem (liderem projektu jest Muzeum Wsi Opolskiej).

Loga komplet

 

Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok