Aktualności

konkurs plastyczny pn. „Fauna i flora terenu Euro-Country”

Grafika Głos maja ryby poziomo
Uwaga przedłużyliśmy termin nadsyłania prac na konkurs plastyczny pn. „Fauna i flora terenu Euro-Country” do 15.12.2020!!!!
Przedmiotem konkursu są prace plastyczne w dwóch zakresach tematycznych.
Temat pierwszy to: flora i fauna obszaru gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów przyrodniczych strefy Odry. Prace mają przekazywać osobiste spojrzenie na otoczenie i piękno zasobów przyrodniczych.
Drugim tematem są zagrożenia środowiskowe wynikające z bezpośredniej działalności człowieka, mające ogromny wpływa na faunę i florę naszego otoczenia (np. wpływ zanieczyszczenia wód na ryby).
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu Euro-Country (tj. gmin Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś).
Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane (komercyjny charakter publikacji prac).
Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie po 1 pracy w wybranej tematyce.
Wymagania techniczne:
- wielkość pracy nie mniejsza niż format A4, nie większa niż A3,
- orientacja prac konkursowych pozioma lub pionowa
- prace mogą być wykonane dowolną techniką malarską (np. grafika, akwarele, pastele olejne, kredki) z jednym zastrzeżeniem - muszą się nadawać do przerysowania i skopiowania. Po rozstrzygniętym konkursie nagrodzone prace będą zamieszczone w kolorowance.
Każdą pracę należy opisać na odwrocie, opis powinien zawierać podstawowe informacje: temat (tytuł) pracy, imię i nazwisko oraz adres autora, mail, tel. kontaktowy. Należy także zaznaczyć kierunek (górę) pracy.
Pierwszym etapem będzie ogłoszenie konkursu plastycznego adresowanego do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona na stronach szkół, urzędów gmin oraz rozesłana do szkół z terenu Stowarzyszenia „Euro-Country”.
Drugim etapem będzie wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych prac z nadesłanych prac konkursowych. Zostaną one nagrodzone nagrodami rzeczowymi:
1. Smartwatch w wersji zaawansowanej
2. Tablet
3. Smartwatch w wersji podstawowej
Oraz trzy równorzędne wyróżnienia – dyski zewnętrze o pojemności 2 TB.
 
Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”, nr RPOP.05.01.00-16-0013/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, OŚ PRIORYTETOWA V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego DZIAŁANIE 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, w którym Stowarzyszenie Euro-Country jest Partnerem (liderem projektu jest Muzeum Wsi Opolskiej).
Loga komplet
 
 
 
Informacje o plikach cookie Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Ok